آگهی استخدام شرکت تأمین مسکن فرهنگیان

شرکت تأمین مسکن فرهنگیان به منظور تکمیل کادر فنی و اجرایی خود و سرکشی به پروژه های شرکت در سطح کشور از افراد با مشخصات زیر دعوت به همکاری می نماید.

شرح شغل شرح شغل شرح شغل
مهندس عمران مهندس برق مهندس مکانیک
شرح وظایف مورد انتظار شرح وظایف مورد انتظار شرح وظایف مورد انتظار
تسلط به طراحی، مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرداری و استاندارد های مربوطه تسلط به طراحی، مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرداری و استاندارد های مربوطه تسلط به طراحی، مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرداری و استاندارد های مربوطه
بررسی نقشه های سازه و نظارت بر دفترچه محاسبات توانایی بررسی فنی نقشه های برق و تطبیق آن با استاندارد های مربوطه توانایی بررسی فنی نقشه های برق و تطبیق آن با استاندارد های مربوطه
تهیه قیمت جدید توانایی طراحی برق سایت و پست های برقی آشنا با سیستم های برودتی
تهیه و نظارت بر صورت وضعیت آشنایی با سیستم های کنترل هوشمند ساختمان(BMS) آشنا با سیستم های لوله کشی و پایپینگ
تهیه لایحه تأخیرات آشنا به طراحی موتور خانه
مدیریت ادعاها
برگزاری مناقصه
حداقل مهارت های مورد نیاز حداقل مهارت های مورد نیاز حداقل مهارت های مورد نیاز
مدرک کارشناسی عمران-عمران مدرک کارشناسی مهندسی برق قدرت مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات و یا تأسیسات
آشنایی با نرم افزار های: آشنایی با نرم افزار های: AutoCAD MEP
 ETABS/SAP AutoCAD Electrical Catia
 تدبیر ETAP CFX
Auto CAD Calculus Carrier
ICDL Dialux
تجارب کاری در زمینه: تجارب کاری در زمینه: تجارب کاری در زمینه:
تجارب کارگاهی تجارب کارگاهی تجارب کارگاهی
حضور در دفتر کارفرما حضور در دفتر کارفرما حضور در دفتر کارفرما
 مهارت های تعاملی  مهارت های تعاملی  مهارت های تعاملی
دارای انگیزه دارای انگیزه دارای انگیزه
تعامل و کارگروهی تعامل و کارگروهی تعامل و کارگروهی
اخلاق گرا اخلاق گرا اخلاق گرا
منظم منظم منظم