اخبار مربوط به مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه محدود انتخاب پیمانکار اجرای خاکبرداری و تسطیح پروژه مجتمع مسکونی فردیس کرج

ردیف

شماره مناقصه

عنوان

تاریخ شروع

تاریخ تحویل پاکات

1 ف-1-98/10 خاکبرداری پروژه فردیس کرج 1398/10/18 1398/10/28

برنده مزایده 1-9-98 پژو پارس جناب آقای اسماعیل اسماعیلی

تجدید مزایده 1-9-98 مربوط به واگذاری دو دستگاه خودرو سواری با مشخصات فایل پیوست.

شماره مزایده تاریخ ردیف نوع خودرو
98-9-1 7 دیماه 1398 1 پژو پارس TU5 مدل 91 سفید
2 سوزوکی ویتارا (اتومات) 2400cc مدل1390-سفید

مناقصه محدود بازنگری مطالعه و طراحی مراحل اول و دوم شیراز

شرکت تأمین مسکن فرهنگیان نسبت به واگذاری دو دستگاه خودرو سواری با مشخصات زیر اقدام می­نماید.

شماره مزایده تاریخ ردیف نوع خودرو
98-9-1 16 آذر 1398 1 پژو پارس TU5 مدل 91 سفید
2 سوزوکی ویتارا (اتومات) 2400cc مدل1390-سفید