آگهی استخدام شرکت تأمین مسکن فرهنگیان

شرکت تأمین مسکن فرهنگیان به منظور تکمیل کادر حقوقی خود از افراد با مشخصات زیر دعوت به همکاری می نماید.

شرایط :

1. حداقل مدرک کارشناسی حقوق

2. آشنایی کامل با قوانین حقوقی

3. آشنایی کامل با نرم افزارهای آفیس

4. حداقل پنج سال سابقه کار در دفاتر حقوقی و قضایی به عنوان کارشناس