نیاز سنجی متقاضیان مسکن

تکمیل این فرم در جهت نیاز سنجی و پایش مستمر بازار متقاضیان مسکن و تمرکز بر مشتری(اهمیت به خواست و نیاز مشتری) ایجاد شده است. خواهشمند است با دقت کامل این پرسشنامه را تکمیل فرمایید.

مرحله 1 از 2

50%
  • اطلاعات عمومی

  • Please enter a number from 0 to 20.