افزایش جذب پرسنل متخصص با سطوح علمی و دانشگاهی بالاتر

پراکندگی تحصیلی حال حاضر

مقایسه ادواری جذب پرسنل متخصص

جوان گرائی با تکیه بر تجربه و تخصص

جوان گرائی در کنار تجربه و تخصص باعث تحقق اهداف سازمانی می شود. شرکت تأمین مسکن با رویکرد کاهش میانگین سنی پرسنل و افزایش تخصص در مقاطع کاری به سمت پیشگامی در صنعت ساخت و تعالی حرکت می نماید.

ردیفسالتعداد پرسنلمذکرمونثزیر دیپلمدیپلمفوق دیپلملیسانسارشددکتریتعداد پرسنل با سن زیر 30 سالتعداد پرسنل با سن بین 30 تا 40 سالتعداد پرسنل با سن بین 40 تا 50 سالتعداد پرسنل با سن بین 50 تا 60 سالتعداد پرسنل با سن بیش از 60 سالمیانگین سنی
19219163280720000000
29320173244820000000
394-9523194254101111172243
4962319425410201974244
597-985955477722121924109742.54237288