گزارشی تفصیلی از پروژه فولادشهر اصفهان

پروژه فولادشهر در سال 86 توسط شرکت تأمین مسکن فرهنگیان از شرکت راهسر با موعد تحویل در سال 89 پیش‌خرید و عیناٌ با تعهدات سازنده به خریداران واگذار گردید؛ اما با توجه به الحاقیه‌ها و صورتجلسات متعدد با سازنده، متأسفانه آن شرکت در انجام تعهدات و تحویل واحدها ناتوان بود.

تأمین مسکن فرهنگیان

با شروع فعالیت هیأت مدیره جدید، تعیین تکلیف و اتمام پروژه به عنوان اولویت اصلی شرکت تعریف شد.

پس از در اختیار گرفتن پروژه در تاریخ 25/4/96 اتمام عملیات ساختمانی و اجرایی مستقیماً توسط شرکت تأمین مسکن صورت پذیرفت.

با تهیه فصل مشترک برای 16 بلوک متعلق به شرکت تأمین مسکن فرهنگیان و تنظیم صورتجلسات مربوط به شرکت راهسر ایران، نواقص عمده باقی مانده

از جمله عملیات برق‌رسانی به سایت، اجرای عملیات برق‌رسانی محوطه و مشاعات و تابلوهای برق واحدها، عملیات محوطه‌سازی،

تکمیل و راه‌اندازی آسانسورها، سیستم اعلام و اطفای حریق، درهای ضدحریق طبقات و رفع کلیه نواقص و معایب پروژه همچنین ایرادات پنهان مانند تأسیسات برق و مکانیک واحدها،

شیب‌بندی و کف‌سازی‌های نامناسب نیز به موارد فصل مشترک اضافه گردیده است

تأمین مسکن فرهنگیان

که به حول و قوه الهی بیشتر آنها با سرعتی مناسب به اتمام رسیده و یا در حال رفع نقص است تا مناسبات لازم جهت درخواست پایان کار ساختمانی فراهم گردد.

شایان ذکر است پس از در اختیار گرفتن سایت تاکنون بالغ بر 115 میلیارد ریال هزینه شده است

که خود نمایانگر حجم کارهای باقی مانده و نواقص پروژه بوده است.

در پایان هم باید اشاره کرد که روند تحویل موقت واحدها از اسفند 96 آغاز گردید

و در نهایت پروژه به طور کامل پس از سال‌ها انتظار، در سال 97 به اعضای محترم تحویل داده شد و با انتقال وام بانک به اعضا در سال 98 پرونده آن که سالیان سال موجب نگرانی فرهنگیان، صندوق ذخیره و وزارت آموزش و پرورش بود، به سرانجام رسید.