مهندس سلیمانی

اکتبر 7, 2023

دکتر محمدرضا دهداری پور سرپرست شرکت تأمین مسکن فرهنگیان شد

مدیرعامل هلدینگ ساختمانی معلم با صدور حکمی دکتر محمدرضا دهداری پور را به عنوان سرپرست شرکت تأمین مسکن فرهنگیان منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت […]