پروژه

پروژه 144 واحدی نهاوند

  • نام پروژه: نهاوند
  • محل اجرا: همدان
  • زیربنا: 8822 مترمربع
  • تعداد واحد: 144 مسکونی
  • تعداد واحد واگذار شده: 144 واحد
  • موقعیت: همدان