مسکنی شایسته فرهنگیان

رویکرد

رویکرد جدید شرکت علاوه بر تکمیل و تحویل پروژه های موجود و ایفای تعهدات گذشته و احقاق حقوق تضییع شده شرکت نگاهی جدید به آینده با برنامه ریزی اصولی و منطقی به منظور حضور گسترده در فعالیت انبوه سازی کشور با اولویت واگذاری به اعضای محترم موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان می باشد و بدین منظور استفاده از پتانسیل بالای بالغ بر۹۰۰ هزار عضو صندوق و برنامه ریزی بر مبنای این امکان بالقوه و حضور قوی در بازار انبوه سازی مسکن با شعارکیفیت برتر و قیمت ارزانتر بعنوان یک بنگاه اقتصادی سود آور مد نظر خواهد بود .

فعالیت های صورت گرفته در یک نگاه

22

تعداد کل پروژه ها

4141

واحدهای ساخته شده

1446

واحدهای درحال ساخت

4115

واحدهای تحویل داده شده

حوزه های کاری

پروژه های تکمیل شده

تا کنون تعداد 4115واحد مسکونی تکمیل و تحویل فرهنگیان محترم شده است. برای مشاهده پروژه ها کلیک کنید.

پروژه های در حال ساخت

تعداد پروژه های در حال ساخت 1446 واحد می باشد

پروژه های در دست مطالعه

طراحی ، امکان سنجی و برنامه ریزی دقیق و همچنین استفاده از متدهای به روز و نوین به منظور ساخت ساختمانهایی بسته به نیاز امروز.

فروش و پیش فروش

به منظور خرید و همچنین خرید واحدهای پیش فروش از این قسمت استفاده کنید.

مناقصات و مزایده ها

برای شرکت و ثبت نام در مزایده ها و مناقصه های تامین مسکن فرهنگیان از این پنل استفاده نمایید.

همکاری و مشارکت

به منظور مشارکت و همکاری با تامین مسکن فرهنگیان، پس از کلیک فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید.

آخرین اخبار و فعالیت ها