پروژه

پروژه 21 واحدی شقایق فریدونکنار

  • محل اجرا: مازندران
  • زیربنای کل: 1300 مترمربع
  • کاربری: مسکونی 21 واحد
  • واحدهای واگذارشده: 21 واحد
  • موقعیت: مازندران